Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Válečné piety

Válečné piety

Pomník obětem 1. sv. války20200720_082136 kopie.jpg

Tento pomník obětem z 1. světové války se nachází pod Obecním úřadem.

Do 1. sv. války narukovalo asi 122 vojáků ze Spillendorfu z toho se jich 24 už nikdy nevrátilo.

Na tomto pomníku jsou vytesaná jména:

 1. Padlých vojáků
 2. Zemřelých vojáků (po zranění)
 3. Nezvěstných vojáků

Mezi padlými vojáky najdete jméno Bertholda Seidela (jeden z padlých vojáků, kterému jeho rodiče postavili pomník).

 

 

 

 

Pomník Bertholda Seidela

Tento pomník postavili původní obyvatelé usedlosti č. p. 21 – rodina Seidel. Na památku syna Bertholda Seidela, který padl u Nadvirna na Ukrajině (150 km na jih od Lvova) v květnu 1915. K jeho destrukci došlo v 70-tých letech havárií stavebního mechanismu při stavbě cesty.

Překlad textu na pomínku:

Na památku na našeho milovaného syna a bratra

Berthold Seidel četař c. a k. pěchoty regimentu č. 1, který padl jako hrdina 15. května 1915 ve večerních hodinách při útoku na Majdanské vrchovině poblíž Nadvirne.

Čest jeho památce.

 41a. Pomník Bertholda Seidela u č. p. 21.JPG41b.jpg

Původně byla na kameni napsána tato báseň:

 

Byl jsi slunce v domovské stáji,                                Du warst die Sonne einst am Heimatsherde,

to že již nepřijdeš neseme tak těžce                        daß du nicht kommst ertragen wir so schwer

zemřel jsi v poli a odpočíváš v cizí zemi                  du starbst im Feld und ruhst in fremder Erde

slzy rodičů tě již nevzbudí.                                       der Eltern Tränen weckendich nicht mehr.

 

Tvoje srdce se zastavilo ale ty naše stále bijí           Dein Herz steht still doch unsere Herzen schlagen

v horoucí lásce Ti byl zasvěcen kříž                         in heißer Liebe wir das Kreuz dir weihen

až my půjdeme na odpočinek                                   du sollst wenn wir nun uns zur Ruh getragen

neměl bys být zapomenut v rodném domě.              Im Vaterhause nicht vergessen sein.

 


 Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 SB., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

 

Orgánům státní správy ukládá:

Obecním úřadům s rozšířenou působností:

 • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

 

Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Krajským úřadům:

 • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • koordinovat péči o válečnéhroby v rámci kraje;
 • informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Informaci podává do konce září kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Ministerstvu obrany:

 • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
 • koordinovat péči o válečnéhroby v České republice a v zahraničí;
 • vést centrální evidenci válečných hrobů;
 • poskytovat dotace na péči o válečnéhroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
 • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

 

Zákon nabyl účinnosti 1. července 2004 a zahájil kvalitativně novou etapu v historii péče o válečné hroby.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor mimorezortní spolupráce Sekce personální Ministerstva obrany ČR.

 

Bližší informace k dané problematice lze získat na www.valecnehroby.army.cz

 

Na výše uvedeném odkazu se nachází také Evidence válečných hrobů, odkaz „Evidence VH“ je umístěn na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).

 

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

 

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu, zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

 

Tento portál je výsledkem několikaleté práce pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pracovníků Krajských úřadů a Ministerstva obrany České republiky.